Det originale slidstærke smykkebrand CKJ™ 1-2 dages levering Forlænget gave-retur & Gratis Ombytning

Privatlivspolitik

DATAANSVARLIG

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Camilla Kroeyer Jewellery ApS
Nytorv 19, 2.
1450 København K
CVR-nr.: 40497684

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via dpo@camillakroeyer.dk

BEHANDLINGSAKTIVITETER

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter:

Besøg på hjemmeside
Vi anvender cookies på hjemmesiden for at hjemmesiden kan fungere (Nødvendige cookies), men også til at samle statistik og til markedsføring. Du kan læse mere og selv ændre eller afvise cookies via ikonet i nederste, venstre hjørne af hjemmesiden.

Kommunikation med potentielle kunder
Når du har spørgsmål til os eller ønsker at høre mere om f.eks. produkter, så kan du kontakte os via:

support@camillakroeyer.dk (hverdage kl. 9.00 - 16.00)
Telefon +45 71745156 (hverdag kl. 10.00 - 15.00) 

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart, om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder
Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttet, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Nyhedsbrev og nyheder på SMS
Vi sender nyheder via email (nyhedsbrev) og SMS, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.

Formålet med nyhedsbreve og SMS’er er at sende dig ny information fra virksomheden, som f.eks. kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. emailadressen og telefonnummeret) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Ved framelding af nyhedsbreve SMS’er, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring
Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer ordrer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Jobansøgninger
Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere, om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed. 

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi så hurtigt som muligt vurdere om din ansøgning er relevant, og derefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.

DATABEHANDLERE

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Shopify – vores webshop, hvorigennem alle køb foregår og data vedr. dig og din ordre registreres.

Klavio – vores nyhedsbrevssystem, hvor vi opbevarer dit navn og email, hvis du har givet samtykke til at vi må sende nyhedsbreve og tilbud via email.

inMobile – vores SMS-system, hvor vi opbevarer dit navn og telefonnummer, hvis du har givet samtykke til at vi må sende nyheder og tilbud via SMS.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.


VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

PROFILERING OG AUTOMATISEREDE AFGØRELSER

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

TREDJELANDEOVERFØRSLER

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere uden for EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

BEHANDLINGSSIKKERHED

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness-træning, hvor vi gennemgår vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke
Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

Trustpilot
Trustpilot

Kurv

Køb for 399 kr mere & få gratis fragt

✔ Tillykke! Du har fået gratis fragt

Din kurv er tom